Menu
Departments
Back to main menu
Professions
Back to main menu
Life in the Civil Service
Back to main menu

Find opportunities that work for you...

Share your feedback, help us improve this site

Cymru

Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref

Diwydiant, ynni, yr amgylchedd, gofal cymdeithasol a diwylliant – mae Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig yn dylanwadu ar hyn i gyd a mwy. Nawr rydym yn dod â rolau uwch y Gwasanaeth Sifil i leoliadau ar draws Cymru. Defnyddiwch eich talent a phrofiad i drawsnewid y cymunedau rydych chi’n rhan ohonynt.

Dylanwadwch ar sut mae’r Deyrnas Unedig yn cael ei llywodraethu. Adeiladwch yrfa gyda dyfodol i bawb.

Bridge over a river in Wales.

Talent Cymreig – Cyfleoedd gyrfa yn agosach at adref

Ymunwch â ni a byddwch nid yn unig yn helpu llunio polisi yn nes at adref, ond hefyd yn cael effaith bositif yn genedlaethol.

Byddwn yn ymroddedig i’ch twf a’ch datblygiad yn gyfnewid. Byddwn yn cynnig cyfleoedd i symud eich gyrfa ymlaen ac i ehangu eich profiad mewn ffyrdd y mae’n anodd i sefydliadau eraill gynnig. Rydym yma i gefnogi ein pobl oherwydd eu bod yn cefnogi’r genedl.

Cynnig Gyrfa’r Gwasanaeth Sifil

Pan fyddwch chi’n cychwyn eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil, byddwch yn ymuno â thîm cynhwysol, gyda chyfleoedd cyffrous i helpu llunio beth sy’n digwydd mewn cymdeithas.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae gweision sifil wedi gweithio ar feysydd sydd wedi cael effaith fawr ar ddinasyddion, gan gynnwys yr ymateb i COVID-19, ymadael â’r UE a masnach ryngwladol, seiberddiogelwch a’r economi i enwi ambell un.

Mae Gwasanaeth Sifil y DU yn cynnig sawl llwybr gwahanol i ymgeiswyr posibl ymuno â’n sefydliad, gan gynnwys Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil a Phrentisiaethau’r Gwasanaeth Sifil.

Cymerwch olwg, a gweld a oes unrhyw un yn addas i chi.

Portrait of Glynne Jones, Director, Office of the Secretary of State for Wales

“Os ydych yn breswylydd uchelgeisiol o Gymru sy’n chwilio am yr her nesaf ac eisiau swydd lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, a chymunedau lleol, yna dechreuwch eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.”

Glynne Jones

Director, Office of the Secretary of State for Wales

Dysgwch fwy am y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru

Tair dinas fawr Cymru yw’r brifddinas, Caerdydd (447,287), Casnewydd (306,844) ac Abertawe (300,352). Y trefi mawr yn ôl poblogaeth yw Tonypandy, Pen-y-bont ar Ogwr a’r Barri.

Mae’r Adran dros Fasnach Ryngwladol wedi dewis Caerdydd fel canolfan ranbarthol. Yn ogystal â denu hyd at 100 o swyddi, bydd y lleoliad yn cefnogi cwmnïau yng Nghymru wrth dyfu allforion a denu buddsoddiad mewnol. 

The Millenium Centre in Cardiff.